| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/246/2013 Rady Gminy Kołczygłowy

z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 zm. Dz. U z 2013r. poz.645), art. 10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 zm. przen. Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1674, z 2010r. Dz. U. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Dz. U. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) oraz pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r, poz.724)
Rada Gminy Kołczygłowyuchwala, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych :

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Masa całkowita

Stawka w złotych

Od powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

431,80

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

720,30

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

864,40

2. Od Samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i liczby osi równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osii dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawki w złotych

od

do mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1649,50

1649,50

13

14

1649,50

1649,50

14

15

1649,50

1649,50

15

1649,50

1649,50

Trzy osie

12

17

1649,50

1649,50

17

19

1649,50

1649,50

19

21

1649,50

1649,50

21

23

1649,50

1649,50

23

25

1649,50

1649,50

25

1649,50

1649,50

Cztery osie i więcej

12

25

1649,50

1649,50

25

27

1649,50

1649,50

27

29

1649,50

1649,50

29

31

1649,50

2456,30

31

1649,50

2456,30

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używanie łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Masa całkowita

Stawka w złotych

Od powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

1008,40

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa ( w tonach)

Stawka w złotych

Nie mniej niż

Do mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1274,90

1274,90

18

25

1274,90

1274,90

25

31

1274,90

1274,90

31

1414,30

1940,50

Trzy osie

12

40

1649,50

1725,40

40

1725,40

2552,20

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Masa całkowita

Stawka w złotych

Od 7 ton i poniżej 12 ton

864,40

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadajądopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiemzwiązanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przezpodatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa
+ pojazd silnikowy ( w tonach)

Stawka w złotych

Od

Do mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

1008,40

1008,40

18

25

1008,40

1008,40

25

1008,40

1008,40

Dwie osie

12

28

1008,40

1008,40

28

33

1008,40

1008,40

33

38

1008,40

1292,90

38

1150,70

1702,30

Trzy osie

12

38

1274,90

1274,90

38

1274,90

1284,60

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Ilość miejsc

Stawka w złotych

mniej niż 30 miejsc

1008,40

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1274,90

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych autobusy przeznaczone wyłącznie do przewozu dzieci do Szkół.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIV/173/2012 Rady Gminy w Kołczygłowach z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Kołczygłowy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Klaudia Brywczyńska


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od środków transportowych uwzględniając górne granice stawek kwotowych podatków i opłat zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów na 2014 r.

W związku z powyższym uznaje się za zasadne podjęcie Uchwały w przedmiotowym brzmieniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »