| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/298/13 Rady Gminy Człuchów

z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r., poz.594), art. 10, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U z 2010r. Nr 95, poz.613, ze zmianami: Dz.U. Nr 96 poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654, nr 171, poz.1016 i nr 232, poz.1378) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r. (M.P z dnia 11 października 2013r. poz. 812) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. z dnia 9 września 2013r. poz.724) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Człuchów:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od powyżej 3,5 tony do poniżej 12 ton wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Od autobusów - wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w roku 2000 i nowszych obniża się wg załącznika nr 1, załącznika nr 3, załącznika nr 5 i załącznika nr 7.

§ 3. Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy wykorzystywane do realizacji zadań statutowych i ustawowych gminy.

§ 4. Podatek od środków transportowych płatny jest w kasie Urzędu Gminy w Człuchowie, bądź na rachunek Gminy numer konta B.S. Człuchów Nr 10932600060000058920000010.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXX/189/12 Rady Gminy w Człuchowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i wprowadzenia innych zwolnień niż określone w ustawie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014r. i podlega publikacji Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Marciniak


Załącznik do Uchwały Nr XLV/298/13
Rady Gminy Człuchów
z dnia 12 listopada 2013 r.
Zalacznik1.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »