| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/16/2014 Rady Miejskiej w Łebie

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, z późn. zm.) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 260, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nieruchomości położonej w Łebie, obręb 1, stanowiącej drogę wewnętrzną oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 809/31, o powierzchni 795 m2, będącej własnością osoby prywatnej, oznaczoną kolorem czerwonym na mapce stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę: "GENEWSKA".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łeby.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie


Zdzisław Stasiak


Załącznik do Uchwały Nr II/16/2014
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

infoRgrafika


Uzasadnienie

Niniejszą uchwałę przygotowano w związku z wnioskiem właściciela nieruchomości usytuowanej przy działce nr 809/31, stanowiącej drogę wewnętrzną, położonej w Łebie, w 1 obrębie miasta. Przedmiotowa działka stanowi własność prywatną.

Nadanie nazwy "GENEWSKA" drodze wewnętrznej, stanowiącej działkę nr 809/31, zostało skonsultowane ze wszystkimi właścicielami nieruchomości, które do niej przylegają. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, podjęcie przez radę miejską uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pismenej zgody właściciela terenu, na którym jest ona zlokalizowana. Właściciel przedmiotowej drogi, pismem z dnia 26.11.2014 r. wyraził zgodę na nadanie drodze wewnętrznej zaproponowanej nazwy. W związku z powyższym przygotowano niniejszy projekt uchwały.

Projekt uchwały przygotowała: Ewa Szafałowicz

Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji


Grzegorz Kleina

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »