| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 231/XX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego

z dnia 25 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany nazwy oraz zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku

Na podstawie art. 42 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm[1]).) oraz §6 pkt 2 Statutu Województwa Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2002 r. Nr 39 poz. 905[2]))

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku otrzymuje nazwę "Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku".

2. W Statucie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku zmienia się treść:

- § 1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: "Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku zwane dalej "Zakładem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej".

- § 1 ust. 5, który otrzymuje brzmienie: "Dopuszcza się możliwość używania nazwy skróconej w brzmieniu: "CZP w Słupsku".

§ 2. Zmiana nazwy oraz zmiana Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego


Pan Jan Kleinszmidt


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej statut samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadaje podmiot tworzący. W art. 42 ust. 2 ustawy wskazano, że statut określa m in. nazwę podmiotu leczniczego odpowiadającą rodzajowi i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych. W związku z zakończeniem inwestycji "Przebudowa budynków poszpitalnych na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku", Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku stał się podmiotem udzielającym kompleksowej opieki psychiatrycznej w jednej lokalizacji. W nowej siedzibie, przy ul. Obrońców Wybrzeża 4 w Słupsku, Zakład świadczy usługi medyczne w poradni zdrowia psychicznego, zespole leczenia środowiskowego, oddziale dziennym psychiatrycznym oraz oddziale szpitalnym psychiatrycznym. Zmiana nazwy Zakładu wpisuje się w ustalenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2011-2015 oraz Regionalnego Programu Strategicznego "Zdrowie dla Pomorzan". Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy oraz zmiany Statutu Samodzielnemu Publicznemu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupsku jest uzasadnione.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2015 r. poz. 788, poz. 905, poz. 1640, poz. 1697, poz. 1884, poz. 1887, poz. 1918, poz. 1991

[2]) z 2004 r. Nr 56 poz. 1095, z 2006 r. Nr 80 poz. 1691, z 2008 r. Nr 76 poz. 1993, z 2013 poz. 3157

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »