| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/276/16 Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia 30 marca 2016r.

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 8 i 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777)

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie Miasta Słupska, w granicach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Obszary o których mowa w § 1, stanowią tereny znajdujące się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz skorelowanych z nimi negatywnych zjawisk gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych, zidentyfikowanych i analizowanych w granicach Miasta Słupska.

2. Potwierdzenie spełnienia przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia wskazanych w art. 9 i 10 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji określa "Raport z delimitacji obszarów zdegradowanych dla Miasta Słupska" stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustanawia się na rzecz Miasta Słupska prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.

§ 4.

Z uwagi na fakt, że obszar rewitalizacji objęty jest w całości Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego nie ustala się zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku


Beata Chrzanowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/276/16
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/276/16
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Delimitacja

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »