| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/137/2016 Rady Gminy Główczyce

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Główczyce

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla miasta i powiatu słupskiego (opinia znak HK.4314.5.2016r. z dnia 26 lutego 2016r.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Główczyce stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIII/101/2015 Rady Gminy Główczyce z dnia 17 grudnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2skreśla się ust. 1 pkt 3,

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości oraz z części nieruchomości służących do użytku publicznego niezwłocznie po ich pojawieniu się poprzez uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne lub za pomocą środków chemicznych, jeżeli środki te zostały do tego celu prawnie dopuszczone,

2) gromadzenia uprzątniętego błota, śniegu i lodu przy krawędzi chodnika z jezdnią,
w sposób umożliwiający swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych,

3) właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do wykonywania obowiązków,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli na chodniku dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów";

3) w § 5skreśla się pkt 3.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVI/127/2016Rady Gminy Główczyce z dnia 1 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku terenie gminy Główczyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Matkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »