| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/199/2009 Rady Gminy Wietrzychowice

z dnia 22 grudnia 2009r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Wietrzychowice na rok 2009


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Wietrzychowice uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Wietrzychowice na rok 2009 Nr XXIV/160/2009 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 18 marca 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2009 r. o kwotę - 152.285 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały
2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2009 r. o kwotę - 152.285 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wietrzychowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/199/2009
Rady Gminy Wietrzychowice
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Budżet Gminy Wietrzychowice na 2009 r. korekta dochodów - w złotych.
Dz. Rozdział § Wyszczególnienie D o c h o d y
Plan początkowy Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach
1 2 3 4 5 6 7 8
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 121.444 - 10.000 131.444
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 121.444 - 10.000 131.444
w tym: dochody majątkowe 2.500 - 10.000 12.500
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2.500 - 10.000 12.500
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 5.920.426 - 142.285 6.062.711
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3.038.582 - 57.752 3.096.334
w tym: dochody bieżące 3.038.582 - 57.752 3.096.334
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.038.582 - 57.752 3.096.334
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - - 84.533 84.533
w tym: dochody bieżące - - 84.533 84.533
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin - - 84.533 84.533
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA I ZWIĘKSZENIA 6.041.870 - 152.285 6.194.155
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/199/2009
Rady Gminy Wietrzychowice
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Budżet Gminy Wietrzychowice na 2009 r. korekta wydatków - w złotych.
Dz. Rozdział § Wyszczególnienie Wydatki
Plan początkowy Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianach
1 2 3 4 5 6 7 8
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 135.050 - 5.000 140.050
75412 Ochotnicze straże pożarne 125.450 - 5.000 130.450
w tym: wydatki bieżące 68.450 - 5.000 73.450
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.770.632 - 117.285 3.887.917
80101 Szkoły podstawowe 1.859.720 - 22.000 1.881.720
w tym: wydatki bieżące 1.859.720 - 22.000 1.881.720
80110 Gimnazja 863.989 - 5.000 868.989
w tym: wydatki bieżące 863.989 - 5.000 868.989
80195 Pozostała działalność 56.008 - 90.285 146.293
w tym: wydatki bieżące 56.008 - 90.285 146.293
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 241.300 - 30.000 271.300
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 186.200 - 30.000 216.200
w tym: wydatki bieżące 186.200 - 30.000 216.200
OGÓŁEM ZMNIEJSZENIA I ZWIĘKSZENIA 4.146.982 - 152.285 4.299.267

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »