| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1394/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego

z dnia 13 maja 2010r.

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010

Na podstawie art. 32 ust 1 i ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. O samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami ), art. 257 pkt. 1, art. 258 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Uchwały Budżetowej Powiatu w Myślenicach na rok 2010 Nr XLV/332/2009 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2009r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010 w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe, rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

Zmiany w planie dochodów budżetowych na rok 2010:

Dział

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiększenia w złotych

Zmniejszenia w złotych

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

600 000

W tym:

a) dochody bieżące, w tym:

600 000

Dotacje celoweotrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)

600 000

Zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2010:

Dział

Rozdział

WYSZCZEGÓLNIENIE

Zwiększenia w złotych

Zmniejszenia w złotych

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

900 000

300 000

60014

Drogi publiczne powiatowe

300 000

W tym:

II. wydatki majątkowe, w tym:

300 000

(1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

300 000

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

900 000

W tym:

I. wydatki bieżące, w tym:

900 000

(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych

900 000

w tym:

(1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

900 000

§ 2. Powyższe środki dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej dla Powiatu Myślenickiego w 2010 roku w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 600.000zł. przeznaczone będą na zadania pn.:

1. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr K1935 Myślenice - Bysina - Sułkowice w km 3+900-5-100

2. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr K1958 Raciechowice - Mierzeń - Wieża w km 2+500-3+700.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »