| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXXV/832/10 Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie: opłaty targowej

w sprawie: opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j.- Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miasta w Oświęcimiu:

1. Określa wysokość stawek opłaty targowej;

2. Określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

3. Zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. 1. Określa się wysokość dziennej stawki opłaty targowej przy sprzedaży:

1) z samochodu, ze straganu, z ławki oraz ze stoiska (namiot, stół, lada, przyczepa oraz ustawione obok: skrzynki, pudła i kosze) bez względu na to co jest przedmiotem handlu, łącznie z miejscem, na którym ustawiony jest towar oraz inne przedmioty zajmujące teren targowiska:

a) we wtorki, czwartki, soboty i niedziele - 6,00 zł od 1 m2 zajętej powierzchni,

b) w pozostałe dni - 4,30 zł od 1 m2 zajętej powierzchni,

2) odręcznej i obnośnej - 2,80 zł.

2. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 699,27 zł.

§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej na obszarze Miasta Oświęcim powierza się Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji z siedzibą w Oświęcimiu ul. Legionów 15.

3. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją na właściwy rachunek bankowy Urzędu Miasta.

4. Terminem płatności dla inkasenta jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu będącym terminem płatności opłaty targowej.

5. Nie pobiera się wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVII/365/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 października 2008 r. w sprawie opłaty targowej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »