| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/62/2011 Rady Gminy Koszyce

z dnia 24 października 2011r.

w sprawie zmiany w Uchwale Rady Gminy Koszyce Nr V/53/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6, art.9 ust.1 art. 18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust.2 pkt. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.17 ust.1 pkt. 18 art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity z 2009 r. Dz.U.Nr.175 poz.1362 z późn. zm.) Rada Gminy Koszyce uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Koszyce Nr V/53/2011 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach w ten sposób że:

1) wykreśla się w §5 pkt.2 "organizuje i prowadzi specjalistyczne poradnictwo, w tym rodzinne dla rodzin naturalnych i zastępczych"

2) wykreśla się w §7 ust.2 słowo "miejskich" i zastępuje je słowem "gminnych"

3) dotychczasowy §8 otrzymuje brzmienie: "W realizacji zadań Ośrodek współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi"

§ 2.

Pozostałe zapisy Statutu pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »