| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej

z dnia 4 listopada 2011r.

w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) oraz art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz.613 z późn. zm.) Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzory formularzy dla celów podatkowych:

1) Informacja o nieruchomościach (budynkach, budowlach, gruntach i lasach) osób fizycznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2) Deklaracja na podatek od nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,

3) Deklaracja na podatek od nieruchomości na dla podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

4) Deklaracja na podatek od nieruchomości dla podatników korzystających ze zwolnień na mocy Uchwały Nr XIII /81/ 07 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 października 2007r. zmienionej Uchwałą Nr XXIV/160/08 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 października 2008r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

5) Deklaracja w sprawie podatku rolnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

6) Deklaracja na podatek leśny od osób prawnych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIV/163/08 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 01 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej


Bogusław Ćwiękała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/74/2011
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik1.rtf

Informacja o nieruchomościach osób fizycznych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/74/2011
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik2.rtf

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/74/2011
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik3.rtf

Deklaracja na podatek od nieruchomości dla podatników korzystających ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/74/2011
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik4.rtf

Deklaracja na podatek od nieruchomości dla podatników korzystających ze zwolnień na mocy uchwały Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/74/2011
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik5.rtf

Deklaracja w sprawie podatku rolnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/74/2011
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej
z dnia 4 listopada 2011 r.
Zalacznik6.rtf

Deklaracja na podatek leśny od osób prawnych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »