| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/98/11 Rady Gminy Spytkowice

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad jej ustalania i poboru

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami); art. 19 pkt 1 lit. "a" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Spytkowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w zależności od zajętej powierzchni w następujących wysokościach:

1) do 1 m2 - 3,00 zł,

2) od 1 m2 do 10 m2 - 10,00 zł,

3) od 10 m2 do 20 m2 - 15,00 zł,

4) od 20 m2 do 50 m2 - 20,00 zł,

5) powyżej 50 m2 - 30,00 zł.

2. Opłata za 1 m2 oznacza opłatę za każdy rozpoczęty m2 powierzchni.

§ 2.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentami opłaty targowej są:

1) Pan Kazimierz Józef Fryc - na terenie wsi Ryczów,

2) Pani Zofia Maślona - na terenie wsi Półwieś,

3) Pani Grażyna Stańczyk - na terenie wsi Miejsce,

4) Pan Stefan Gierek - na terenie wsi Lipowa,

5) Pan Marian Szewczyk - na terenie wsi Bachowice,

6) Pani Teresa Szymocha - na terenie wsi Spytkowice.

3. Opłata targowa pobierana będzie z wykorzystaniem kwitariuszy stanowiących druki ścisłego zarachowania.

4. Opłata targowa płatna będzie w gotówce inkasentom, w dniu dokonywania sprzedaży.

5. Inkasenci dokonując poboru opłaty targowej obowiązani są do wydania sprzedającemu dowodu uiszczenia opłaty.

6. Pobrane w danym miesiącu opłaty targowe powinny być przez inkasenta przekazane na rachunek bankowy Urzędu Gminy Spytkowice do 5 dnia miesiąca następnego.

7. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie.

8. Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu inkasa następuje w terminie do 30 dni po upływie terminu przekazania wpłat na rachunek bankowy Urzędu Gminy Spytkowice.

§ 3.

Opłatę targową można wpłacać również na rachunek bankowy Urzędu Gminy Spytkowice.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Jerzy Piórowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »