| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/139/12 Rady Gminy Nawojowa

z dnia 29 lutego 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XVI/123/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2012-2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.) Rada Gminy Nawojowa uchwala:

§ 1.

W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XVI/123/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 16 grudnia 2011 r. w rozdziale 1 § 1 dodaje się ust. 4 o brzmieniu:

,,4.Zasady stosowania obniżek czynszu ze względu na wysokość dochodu gospodarstwa

domowego Najemcy:

1) Obniżki czynszu udziela się na indywidualny wniosek Najemcy.

2) Obniżka czynszu jest przyznawana na okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. W przypadku, gdy utrzymujący się niski dochód gospodarstwa domowego będzie to uzasadniał, właściciel lokalu na wniosek lokatora, będzie mógł udzielić obniżki czynszu na kolejne 12 miesięcy.

3) Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku.

4) Za dochód uważa się dochód w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

5) Wynajmujący, w razie wątpliwości, co do wiarygodności danych zawartych we wniosku może żądać od Najemcy dostarczenia zaświadczenia naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz innych członków gospodarstwa domowego.

6) Wynajmujący może wnioskować do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w odniesieniu do osób ubiegających się lub korzystających z obniżki czynszu.

7) Ustala się 10% obniżkę czynszu dla najemców, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza poziomu:

-175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

-125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

8) Obniżek czynszu nie stosuje się do najemcy, który:

-zalega w opłatach za używanie lokalu (czynsz oraz opłaty niezależne od właściciela),

-pobiera dodatek mieszkaniowy,

-opłaca czynsz socjalny.

9) O przyznaniu obniżki, odmowie udzielenia obniżki lub odstąpieniu od dalszego stosowania obniżki

czynszu Wynajmujący powiadamia Najemcę na piśmie".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nawojowa.

§ 3.

Uchwała podlega głoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Jacenty Skrzypiec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »