| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/162/2012 Rady Gminy Uście Gorlickie

z dnia 17 maja 2012r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie Nr XVII/147/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku

Na podstawie art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) - Rada Gminy w Uściu Gorlickim uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2012 o kwotę 60 276 zł , w tym:

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 60 276 zł ,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2012 rok o kwotę 60 276 zł , w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 60 276 zł ,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Nr XVII/147/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku dokonuje się zmiany załacznika Nr 5 "Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok" zgodnie z załacznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. § 9 ust.1 Uchwały Budżetowej Gminy Uście Gorlickie na rok 2012 r. otrzymuje brzmienie: "1. Zaciągania w roku 2012 kredytów i pozyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 5 000 000 zł."

§ 5. Po dokonaniu zmian budżet gminy wynosi:

1. Dochody ogółem - 36 943 677 zł, w tym:

- dochody bieżące - 22 282 068 zł,

- dochody majątkowe - 14 661 609 zł,

2. Wydatki ogółem - 35 500 318 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 21 978 528 zł, w tym

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 1 4 780 822 zł:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 9 694 569 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 5 086 253 zł,

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 1 409 714 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 912 298 zł,

d) wydatki na obsługę długu publicznego - 600 000 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 275 694 zł.

- wydatki majątkowe - 13 521 790 zł.

3. Nadwyżka budżetu - 1 443 359 zł,

4. Przychody budżetu - 2 773 458 zł,

5. Rozchody budżetu - 4 216 817 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Uście Gorlickie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Zbigniew Ludwin

Gminy Uście GorlickieZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/162/2012
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 17 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana w dochodach budżetu Gminy Uście Gorlickie na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/162/2012
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 17 maja 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana w wydatkach budżetu gminy Uście Gorlickie na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/162/2012
Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 17 maja 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »