Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Komunikat Zarządu Województwa Lubelskiego-Instytucja Zarzadzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

z dnia 15 grudnia 2009r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe