Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie Burmistrza Ryk

z dnia 18 marca 2010r.

w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Ryki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.) w związku z § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części Burmistrz Ryk ogłasza zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkalnego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Ryki zgodnie z załącznikiem.
Burmistrz Ryk

mgr inż. Jerzy Gąska
Załącznik do Ogłoszenia
Burmistrza Ryk
z dnia 18 marca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Ryki
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe