| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/197/10 Rady Gminy Karczmiska

z dnia 26 marca 2010r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) art. 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008, ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać tytuł prawny do nieruchomości wyposażonej w obiekty budowlane i urządzenia przystosowane do czasowego przetrzymywania zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska a także do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych,
2) posiadać specjalistyczne urządzenia i środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do niej.
W/w urządzenia i środki:
a) nie mogą stwarzać zagrożenia dla zdrowia życia zwierząt,
b) muszą posiadać odpowiednią wentylację i w miarę potrzeb ogrzewanie,
c) muszą posiadać odpowiednią nawierzchnię zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny.
3) posiadać odpowiednio wyszkoloną i wykształconą kadrę w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług,
4) posiadać umowę na odbiór zwłok zwierzęcych z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie grzebania lub spalania zwłok zwierzęcych.
2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
2) posiadać tytuł prawny do nieruchomości na terenie której ma być prowadzona działalność, o której mowa w pkt 1,
3) posiadać zezwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.),
4) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym,
5) posiadać zadaszony obiekt z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne zwierzęta będą przebywać,
6) posiadać umowę na odbiór zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebania lub spalania zwłok zwierzęcych i ich części.
2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1,
3) posiadać pozwolenie na użytkowanie wieczyste lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.),
4) prowadzić w/w działalność w miejscu ogrodzonym,
5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,
6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,
7) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.
2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »