Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/233/10 Rady Miejskiej w Józefowie

z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze,ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe