reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/349/2010 Rady Gminy Jastków

z dnia 30 lipca 2010r.

w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 43 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) - Rada Gminy Jastków uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość oraz szczegółowe warunki, tryb przyznania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Jastków Nr XIX/211/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określania wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłków celowych na ekonomiczne usamodzielnienie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXXI/349/2010
Rady Gminy Jastków
z dnia 30 lipca 2010 r.

Zasady określające wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

§ 1. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie stanowi pomoc na podjęcie działalności gospodarczej w celu ekonomicznego usamodzielnienia.

§ 2. O pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie mogą ubiegać się osoby lub rodziny spełniające kryteria dochodowe wynikające z art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. Zasiłek przyznaje się na podstawie: - wniosku osoby zainteresowanej wraz z określeniem celu i sposobu wykorzystania zasiłku. - planu ekonomiczno-gospodarczego/biznesplan/ - wywiadu środowiskowego wraz z załączoną dokumentacją potwierdzającą sytuację osobistą rodzinną dochodową i majątkową.

§ 4. Wysokość zasiłku ustala się do 3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu wydawania decyzji

§ 5. Przyznany zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie podlega zwrotowi od osoby albo rodziny w przypadku:

- wykorzystania pomocy niezgodnie z celem jej przeznaczenia,

- nie podjęcia lub zaniechania działań zmierzających do usamodzielnienia, do realizacji których osoba albo rodzina się zobowiązała

-nie podjęcia prowadzenia działalności na którą przyznano pomoc,

- zrezygnowania z prowadzenia działalności przed upływem 12 miesięcy od daty jej podjęcia.

§ 6. Termin rozpoczęcia spłaty należności podlegającej zwrotowi ustala się później niż 3 miesiące od daty udzielenia pomocy.

§ 7. Kwoty zwrotu należności wpłacane będą na konto tutejszego ośrodka.

§ 8. Zasady zwrotu reguluje odrębna uchwała.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama