| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/250/10 Rady Gminy Komarów-Osada

z dnia 23 sierpnia 2010r.

w sprawie okręgów wyborczych


Na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 203a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) - Rada Gminy Komarów-Osada uchwala , co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Komarów-Osada na okręgi wyborcze.
§ 2. Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komarów-Osada.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/153/2002 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 17 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia okręgów wyborczych.
§ 5. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubelskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zamościu.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Pałczyński
Numer okręgu Granica okręgu Liczba wybieranych radnych
1 Antoniówka, Wolica Śniatycka 2
2 Kadłubiska, Śniatycze 1
3 Komarów Dolny, Krzywystok, Krzywystok-Kolonia 1
4 Komarów-Osada, ul. Armii Krajowej, ul. Borowinka, ul. Kościuszki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Podgórze, ul. Polna, ul. Rynek, ul. 3 Maja, Ruszczyzna 3
5 Komarów Górny, Komarów-Wieś, Księżostany, Księżostany-Kolonia 2
6 Huta Komarowska, Janówka Wschodnia, Janówka Zachodnia 1
7 Kraczew, Sosnowa-Dębowa, Wolica Brzozowa, Wolica Brzozowa-Kolonia 1
8 Zubowice, Zubowice-Kolonia 2
9 Dub, Swaryczów, Tomaszówka, Tuczapy 2
Załącznik do Uchwały Nr XLII/250/10
Rady Gminy Komarów-Osada
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
Wykaz okręgów wyborczych, ich granic i numery oraz liczba wybieranych radnych w gminie Komarów-Osada

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »