| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/414/2010 Rady Gminy Baranów

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2011 r. (M. P. Nr 55, poz. 755) oraz obwieszenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. (M. P. Nr 75, poz. 950) - po zapoznaniu się z opinią Komisji Organizacyjno - Budżetowej, Mienia Komunalnego i Rozwoju Gospodarczego - Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5, tony włącznie - 400 zł

b) powyżej 5,5, tony do 9 ton włącznie - 600 zł

c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton - 800 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1300 zł

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do uchwały,

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 400 zł

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do uchwały

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1000 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1500 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/414/2010
Rady Gminy Baranów
z dnia 10 listopada 2010 r.

Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla samochodów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla samochodów z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

13

900

1050

13

14

950

1100

14

15

1000

1150

15

1050

2000

Trzy osie

12

17

950

1300

17

19

1000

1350

19

21

1050

1400

21

23

1100

1450

23

25

1500

1600

25

1500

1600

Cztery osie i więcej

12

25

1000

1100

25

27

1200

1500

27

29

1500

2000

29

31

2000

2500

31

2000

2500


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/414/2010
Rady Gminy Baranów
z dnia 10 listopada 2010 r.

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla ciągników z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla ciągników z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

18

1600

1700

18

25

1700

1800

25

31

1800

1850

31

1889

2000

Trzy osie

12

40

1889

1889

40

2444

2600


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/414/2010
Rady Gminy Baranów
z dnia 10 listopada 2010 r.

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita Zespołu pojazdów: przyczepa (naczepa + pojazd silnikowy) (w tonach)

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla przyczep i naczep z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Jedna oś

12

18

450

500

18

25

550

600

25

650

800

Dwie osie

12

28

700

800

28

33

1000

1200

33

38

1494

1494

38

1889

1889

Trzy osie

12

38

1450

1494

38

1850

1889

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »