Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/153/2011 Sejmiku Województwa Lubelskiego

z dnia 29 sierpnia 2011r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogom, psychologom i logopedom zatrudnionym w szkołach podstawowych i gimnazjach w zakładach opieki zdrowotnej, prowadzonych przez Województwo Lubelskie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe