reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI /78 / 11 Rady Gminy Sosnowica

z dnia 9 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) i art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, z póź. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 700,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 950,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.000,00 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.200,00 zł

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały,

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.100,00 zł

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały,

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.820,96 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.302,20 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/217/09 Rady Gminy Sosnowica z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2010r. Nr 16, poz. 373).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Bancerz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI /78 / 11
Rady Gminy Sosnowica
z dnia 9 listopada 2011 r.

Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla samochodów z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne ( w zł)

Stawka podatku dla samochodów z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych ( w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

13

1000,00

1150,00

13

14

1100,00

1200,00

14

15

1150,00

1250,00

15

1200,00

1500,00

Trzy osie

12

17

1350,00

1500,00

17

19

1450,00

1550,00

19

21

1500,00

1600,00

21

23

1550,00

1650,00

23

25

1600,00

1900,00

25

1650,00

1900,00

Cztery osie i więcej

12

25

1800,00

1850,00

25

27

1900,00

1950,00

27

29

2000,00

2100,00

29

31

2100,00

2900,00

31

2200,00

2900,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI /78 / 11
Rady Gminy Sosnowica
z dnia 9 listopada 2011 r.

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:ciągnik siodłowy + naczepaciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla ciągników z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne ( w zł)

Stawka podatku dla ciągników z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych ( w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

18

1300,00

1550,00

18

25

1450,00

1650,00

25

31

1550,00

1750,00

31

1700,00

2150,00

Trzy osie

12

40

1900,00

2100,00

40

2100,00

2800,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI /78 / 11
Rady Gminy Sosnowica
z dnia 9 listopada 2011 r.

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :przyczepa, naczepa + pojazd silnikowy(w tonach)

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne ( w zł)

Stawka podatku dla przyczep i naczep z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych ( w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Jedna oś

12

18

1050,00

1150,00

18

25

1100,00

1200,00

25

1150,00

1250,00

Dwie osie

12

28

1250,00

1400,00

28

33

1350,00

1450,00

33

38

1450,00

1600,00

38

1500,00

2000,00

Trzy osie i więcej

12

38

1600,00

1750,00

38

1750,00

1850,00

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Tanecki

Posiada ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama