| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/84/11 Rady Miejskiej w Poniatowej

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), art. 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2010, Nr 95 poz. 613 z późn. zmianami) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej ustala się w wysokości 60% uzyskanych z tego tytułu wpływów.
3. Sposób rozliczania pobranej opłaty targowej i wypłaty wynagrodzenia określi Burmistrz w umowie zawartej z inkasentem.
§ 2. Jako inkasenta opłaty targowej na targowisku miejskim w Poniatowej ustala się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Poniatowej.
§ 3. Traci moc uchwała nr IV/28/03 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, ustalenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poniatowej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej

mgr Jadwiga Kustra

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »