Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 374/XVIII/2012 Rady Miasta Lublin

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część IV

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe