reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/184/2012 Rady Miasta Dęblin

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zmianami), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r.w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M. P. z dnia 14 sierpnia, poz. 587) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r.w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (M. P. z dnia 12 października, poz. 743) - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 800 zł.

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 1.150 zł.

3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 t do mniej niż 12 t - 1.380 zł.

4) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 t, stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 t włącznie - 1.180 zł.

6) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej8 t i poniżej 12 t - 1.370 zł.

7) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

8) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 550 zł.

9) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

10) od autobusów do mniej niż 30 miejsc - 1.100 zł.

11) od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30 - 2.300 zł.

§ 2. Z dniem 31 grudnia 2012 r. traci moc uchwała Nr XX/96/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 12 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dęblin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady


Henryk Wiejak


do uchwały Nr XXXV/184/2012
Rady Miasta Dęblin z dnia 30 października 2012 r.

Zalacznik1.pdf

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 4 uchwały.

do uchwały Nr XXXV/184/2012
Rady Miasta Dęblin z dnia 30 października 2012 r.

Zalacznik2.pdf

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 7 uchwały.

do uchwały Nr XXXV/184/2012
Rady Miasta Dęblin z dnia 30 października 2012 r.

Zalacznik3.pdf

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust. 9 uchwały.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama