reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/131/2012 Rady Gminy Wola Uhruska

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Wola Uhruska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych prowadzonych przez pedagoga w liczbie 20 godz. zegarowych.

§ 2. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin określa się według poniższego wzoru:

W=(X1+X2+...+Xn):[(X1:Y1)+(X2:Y2)+....(Xn:Yn)]

gdzie X1, X2, Xn oznacza liczbę godzin przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły na poszczególnych stanowiskach, a

Y1, Y2, Yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla danego stanowiska.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1 przyjmuje się w pełnych godzinach, tj. do 0,5 pomija się, a co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną godzinę.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/117/2012 Rady Gminy Wola Uhruska z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, w tym realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Wola Uhruska (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 9 listopada 2012 r. poz. 3309).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wydawnictwo Septem

Septem (literatura poradnikowa) - To literatura poradnikowa dla wszystkich - począwszy od pasjonatów odczuwających nieustanny głód wiedzy po wszystkich poszukujących w książce dobrej rady i interesującej rozrywki.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama