| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/214/12 Rady Gminy Włodawa

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 września 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz.U. z 2012 r. poz. 391/ Rada Gminy Włodawa uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, że od właściciela nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

§ 3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, prowadzone będzie z częstotliwością określoną w uchwale w sprawie uchwalenia regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Włodawa.

§ 4. 1. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowanym w Różane nr 218, 22-200 Włodawa odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych;

2) odpady remontowe;

3) zużyte opony;

4) odpady zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni;

5) chemikalia oraz opakowania zanieczyszczone chemikaliami takimi jak lakiery, farby, rozpuszczalniki, oleje powstające w gospodarstwach domowych.

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych o którym mowa w § 4.1 będzie świadczył usługi odbierania odpadów w każdy czwartek w godzinach od 12 00 do 18 00 .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodawa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący^Rady^Gminy Andrzej Lis

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »