| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/182/2013 Rady Gminy Werbkowice

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na ternie gminy Werbkowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 15 ust. 2 w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się przystanki komunikacyjne na terenie gminy Werbkowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Werbkowice zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Werbkowice w treści stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Traci moc uchwała Rady Gminy Werbkowice Nr XXIII/138/2012 z dnia 10 lipca 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Werbkowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Werbkowice.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Małgorzata Wojturska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/182/2013
Rady Gminy Werbkowice
z dnia 29 stycznia 2013 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY WERBKOWICE

Lp.

Nr drogi

Nr przystanku

Nazwa lokalizacja

1

74

1

Alojzów przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzką na Tomaszów - kierunek Zamość

2

74

2

Alojzów za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką na Tomaszów - kierunek Hrubieszów

3

74

3

Alojzów / szkoła / kierunek Zamość

4

74

4

Alojzów/ szkoła / kierunek Hrubieszów

5

74

5

Terebiniec - kierunek Zamość

6

74

6

Terebiniec - kierunek Hrubieszów

7

74

7

Werbkowice - Cukrownia kierunek Zamość

8

74

8

Werbkowice - Cukrownia kierunek Hrubieszów

9.

74

9

Werbkowice - centrum kierunek Zamość

10

74

10

Werbkowice - Park - kierunek Hrubieszów

11

74

11

Wilków Kolonia przy skrzyżowaniu z drogą gminną / kasztany / kierunek Zamość

12

74

12

Wilków Kolonia przy skrzyżowaniu z drogą gminną / kasztany / kierunek Hrubieszów

13

74

13

Hostynne wieś przy kościele - kierunek Zamość

14

74

14

Hostynne wieś przy kościele - kierunek Hrubieszów

15

74

15

Hostynne Kolonia przy szkole - kierunek Zamość

16

74

16

Hostynne po przeciwnej stronie szkoły - kierunek Hrubieszów

17

74

17

Hostynne Kolonia / od strony Horyszowa / kierunek Zamość

18

74

18

Hostynne Kolonia / od strony Horyszowa / kierunek Hrubieszów

19

111246 L

19

Peresołowice - kierunek Wilków

20

111246 L

20

Peresołowice - kierunek Hostynne

21

111246 L

21

Wilków Kol. / koło świetlicy/ kierunek Werbkowice

22

111246 L

22

Wilków Kol. / koło świetlicy/ kierunek Peresołowice

23

111322 L

23

Turkowice koło świetlicy- kierunek Zespół szkół

24

111322 L

24

Turkowice koło świetlicy - kierunek Wronowice

25

111322 L

25

Turkowice / Zespół szkół/


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/182/2013
Rady Gminy Werbkowice
z dnia 29 stycznia 2013 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE GMINY WERBKOWICE

§ 1.

Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Werbkowice mogą korzystać wyłącznie operator publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy, w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego. Warunkiem korzystania z przystanków jest posiadanie ważnej umowy/zgody na korzystanie z przystanków na terenie gminy. Do wniosku o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków przez przewoźnika należy dołączyć:

1. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki , godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości pomiędzy przystankami.

2. Wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich numerów i nazw.

3. Mapę z zaznaczoną linia komunikacyjną i przystankami.

4. Wykaz pojazdów, którymi przewoźnik zamierza wykonywać przewozy z podaniem ich numerów rejestracyjnych.

§ 2.

1. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).

2. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.

3. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów i przewoźników) są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo w formacie nie większym niż A-4.

4. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).

5. Zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładu jazdy.

6. Rozkład jazdy uwzględnia wyłącznie przystanki komunikacyjne określone przez organizatora.

7. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do:

a) korzystania z przystanków komunikacji w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach,

b) powiadamiania zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków, z których korzysta.

§ 3.

Zarządca może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacji jeżeli:

1) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców),

2) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego,

3) przedsiębiorca ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i w tym samym czasie co inni uprawnieni przedsiębiorcy.

§ 4.

Nie nalicza się opłat za korzystanie z przystanku komunikacji autobusowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »