| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/185/2013 Rady Gminy Zakrzówek

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 i 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) - Rada Gminy Zakrzówek uchwala, co następuje:

§ 1. Traci moc uchwała nr XXVI/165/2012 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

§ 2. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Zakrzówek od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości 9 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 4,5 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik na niesegregowane odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 12 zł,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 24 zł,

3) o pojemności 240 l - w wysokości 48 zł,

4) o pojemności 1 100 l - w wysokości 220 zł,

5) o pojemności 2 500 l - w wysokości 500 zł,

6) o pojemności 7 000 l - w wysokości 850 zł.

2. Ustala się niższe stawki opłaty za pojemnik na odpady zmieszane, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 6,30 zł,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 12,50 zł,

3) o pojemności 240 l - w wysokości 24,80 zł,

4) o pojemności 1 100 l - w wysokości 114,00 zł,

5) o pojemności 2 500 l - w wysokości 260,00 zł,

6) o pojemności 7 000 l - w wysokości 400,00 zł

3. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik, worek na odpady surowcowe (tzw. suche) od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

1) o pojemności 60 l - w wysokości 3,40 zł,

2) o pojemności 120 l - w wysokości 6,80 zł,

3) o pojemności 240 l - w wysokości 13,70 zł,

4) o pojemności 1100 l - w wysokości 62,80 zł,

5) o pojemności 2 500 l - w wysokości 142,80 zł,

6) o pojemności 7 000 l - w wysokości 250,00 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zakrzówek.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zakrzówek


Stanisław Staroch

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »