| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/306/13 Rady Gminy Zamość

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) Rada Gminy Zamość uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych w następujących wysokościach:

1) za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny 105,00zł za m3 ,

2) za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny 210,00zł za m3 .

§ 2. Ustala się się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 19,00zł za m3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zamość

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/118/2007 Rady Gminy Zamość z dnia 5 września 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. ( Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 159, poz..2854, zm. Dz. Urz. Woj. Lub. z 2008 r. Nr 91, poz. 2408, zm. Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 Nr 9, poz.184 ).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Zamość


Jerzy Bondyra

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jurczyk

Pasjonat motoryzacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »