| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/197/2013 Rady Gminy Konopnica

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 6 l ust. 2 i art. 6 q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. Nr 391 z późn.zm.) oraz art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Konopnica uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie gminy Konopnica pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów z terenu poszczególnych sołectw.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Gminy opłat.

§ 4. Termin płatności dla inkasentów ustala się do trzeciego dnia roboczego włącznie, następującego po terminach płatności, w którym wpłata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości powinna nastąpić, zgodnie z terminami określonymi w odrębnej uchwale.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopnica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązująca od 1lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Duda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »