| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/161/13 Rady Gminy Siedliszcze

z dnia 13 marca 2013r.

w sprawie podziału Gminy Siedliszcze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 418 § 1 oraz art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się podziału Gminy Siedliszcze na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Na powyższą uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Chełmie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedliszcze.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX/121/12 Rady Gminy Siedliszcze z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Siedliszcze na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz podania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty i ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której uchwała weszła w życie.

Przewodniczący Rady


Wiesław Prażnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/161/13
Rady Gminy Siedliszcze
z dnia 13 marca 2013 r.

Podział Gminy Siedliszcze na okręgi wyborcze jednomandatowe

Ilość mieszkańców w całej Gminie: 7 053

Liczba mandatów: 15

Norma przedstawicielska dla naszej gminy wynosi 470,2 ( 7 053 : 15 = 470,2)

Proponowany podział mandatów wynikający z wyliczonego przedstawicielstwa:

Nr okręgu
wyborczego

Granice okręgu

Liczba mandatów

1

Sołectwo Chojno Nowe Pierwsze

1

2

Sołectwo Chojno Nowe Drugie
Sołectwo Romanówka (Romanówka, Wojciechów)

1

3

Sołectwo Chojeniec
Sołectwo Chojeniec-Kolonia

1

4

Sołectwo Anusin
Sołectwo Lipówki
Sołectwo Stare Chojno
Sołectwo Stasin Dolny (Stasin Dolny, Gliny)

1

5

Sołectwo Wola Korybutowa Druga
Sołectwo Wola Korybutowa-Kolonia

1

6

Sołectwo Majdan Zahorodyński
Sołectwo Wola Korybutowa Pierwsza (Wola Korybutowa Pierwsza, Borowo)

1

7

Sołectwo Kulik
Sołectwo Kulik-Kolonia
Sołectwo Dobromyśl (Dobromyśl, Zabitek)

1

8

Sołectwo Brzeziny
Sołectwo Kamionka
Sołectwo Mogilnica

1

9

Sołectwo Bezek

1

10

Sołectwo Bezek-Kolonia

1

11

Sołectwo Adolfin (Adolfin, Jankowice, Julianów)
Sołectwo Bezek Dębiński
Sołectwo Lechówka

1

12

Sołectwo Marynin
Sołectwo Krowica
Sołectwo Siedliszcze-Kolonia (ul. Kasztanowa,
ul. Lipowa, Janowica)

1

13

Sołectwo Siedliszcze: ul. Boczna, ul. Chełmska, ul. Długa, ul. Jasna, ul. Lubelska, ul. Piaskowa, ul. Pogodna,
ul. Przemysłowa, ul. Słoneczna, ul. Spacerowa,
ul. Źródlana

1

14

Sołectwo Siedliszcze: ul. Chojeniecka, ul. Działki,
ul. Kościelna, ul. Malinowa, ul. Polna, ul. Szkolna,
ul. Zamkowa, ul. Żabia

1

15

Sołectwo Siedliszcze: ul. 1-go Maja, ul. Aleksandra Bałasza, ul. Krótka, ul. Leśna, ul. Mickiewicza,
ul. Ogrodowa, ul. Rynek, ul. Sokolec, ul. Sportowa,
ul. Szpitalna, Siedliszcze-Osada

1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Dom Maklerski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »