| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/145/2013 Rady Gminy Wohyń

z dnia 10 maja 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wohyń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., Nr 391) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radzyniu Podlaskim Rada Gminy Wohyń uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/122/2012 Rady Gminy Wohyń z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wohyń (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r., poz. 1218) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 uchyla się pkt 5;

2) w § 7 ust. 1

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

" 3) dla szkół, placówek leczniczych pojemnik o pojemności 120 l, dopuszcza się ustawienie pojemników o pojemności 240 l lub pojemników o pojemności 1100 l i kontenerów o pojemności 7000 l; " ,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

" 5) dla lokali gastronomicznych pojemnik o pojemności 120 l, dopuszcza się ustawienie pojemników o pojemności 240 l lub pojemników o pojemności 1100 l i kontenerów o pojemności 7000 l; " ,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

" 6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych pojemnik 120 l, dopuszcza się ustawienie pojemników o pojemności 240 l lub pojemników o pojemności 1100 l i kontenerów o pojemności 7000 l " ;

3) w § 8 uchyla się pkt 7, 10, 11, 12, 13, 15,

4) w § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

" 5. Kosze uliczne powinny być opróżniane raz na tydzień " ;

5) w § 12 uchyla się ust. 1 i 2;

6) w § 13

a) w ust. 1 uchyla się pkt 1.

b) uchyla się ust. 2 i 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Wohyń.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady


Dorota Iwanejko

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kaźmierczak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie cywilnego postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »