| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/158/13 Rady Gminy Mełgiew

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 211 ust.1 i art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. - o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Budżetu Gminy - Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/127/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XXI/139/13 Rady Gminy Mełgiew z dnia 22 marca 2013 r. W § 1 kwotę "39 482 294,91 zł" zwiększa się o kwotę 737 368,00 zł i zmniejsza się o kwotę 651 168,00 zł do kwoty "39 568 494,91 zł", z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 737 368,00 zł i dochody majątkowe o kwotę 0 zł oraz zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 651 168,00 zł i dochody majątkowe o kwotę 0 zł, w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 2 kwotę "42 203 621,96 zł" zwiększa się o kwotę 959 187,00 zł i zmniejsza się kwotę 888 972,00 zł do kwoty "42 273 836,96 zł" z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 959 187,00 zł i wydatki majątkowe o kwotę 0 zł, oraz zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 888 972,00 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 0 zł, w związku z czym załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 określający kwotę wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Oleszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/158/13
Rady Gminy Mełgiew
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Planowane zmiany dochodów budżetu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/158/13
Rady Gminy Mełgiew
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Planowane zmiany wydatków


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/158/13
Rady Gminy Mełgiew
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Planowane zmiany "Przychody i Rozchody"


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/158/13
Rady Gminy Mełgiew
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Kaszubiak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »