| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/176/13 Rady Gminy Strzyżewice

z dnia 9 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXI/133/12 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 zmienionej Uchwałą Nr XXXV/151/13 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 22 marca 2013 r., Uchwałą Nr XXXVI/159/13 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 26 kwietnia 2013 r., Uchwałą Nr XXXVII/169/13 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 24 maja 2013r. oraz Uchwałą Nr XXXVIII/172/13 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 11 lipca 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 21.278,00 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 18.536.545,41 zł, z tego:

- dochody bieżące - 17.292.721,41 zł,

- dochody majątkowe - 1.243.824,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 106.276,00 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 19.576.688,83 zł z tego:

- wydatki bieżące - 16.414.832,41 zł

- wydatki majątkowe - 3.161.856,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W § 4 pkt. 1 zwiększa się przychody z kwoty 2.505.145,42 zł o 84.998,00 zł do kwoty 2.590.143,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W § 6 dokonuje się zmian kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Strzyżewice na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w § 7 pkt. 1 ustalając wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmiany § 9 uchwały, który otrzymuje brzmienie: "Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć 3.681.804,00 zł".

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Strzyżewice


Józefa Kowalczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/176/13
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 9 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/176/13
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 9 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/176/13
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 9 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/176/13
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 9 sierpnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/176/13
Rady Gminy Strzyżewice
z dnia 9 sierpnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »