| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/204/2013 Rady Gminy Szastarka

z dnia 20 maja 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym- tekst jednolity z 2001 roku / Dz. U Nr 142 poz 1591 z późn zmian/oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U z 2009 roku Nr 157 poz 1240 ze zmian /, Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę - 173.913,32 z tego :

- dział 750 " Administracja publiczna " w rozdziale 75095 " Pozostała działalność "§ 6207 " Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa wart. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich " o kwotę - 162.913,32

- dział 852 " Pomoc społeczna " w rozdziale 85214 " Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe "§ 2030,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin " o kwotę - 11.000.-

1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w kwocie - 17.771.982,86

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę - 15.554.- z tego :

- dział 801 " Oświata i wychowanie " o kwotę - 13.324.- z tego :-w rozdziale 80101, , Szkoły podstawowe " o kwotę 6.058.- z tego : § 4117 o kwotę - 2.000.-

§ 4307. o kwotę - 1.000.-

§ 4119. o kwotę - 348.-

§ 4129. o kwotę - 55.-

§ 4179. o kwotę - 2.655.-

- w rozdziale 80110 " Gimnazja " o kwotę 7.266.- z tego : § 4117 o kwotę 2.500.-

§ 4307. o kwotę 2.000.-

§ 4119. o kwotę 288.-

§ 4129. o kwotę 45.-

§ 4179. o kwotę 2.433.-

- dział 853 " Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej " w rozdziale 85395 " Pozostała działalność " o kwotę 2.230.- z tego : § 4117 o kwotę - 1.690.-

§ 4127. o kwotę - 240.-

§ 4119. o kwotę - 255.-

§ 4129. o kwotę - 45.-

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę - 189.467,32 z tego :

- dział 750 " Administracja publiczna " w rozdziale 75023 " Urzędy gmin " o kwotę - 55.113,32 z tego : § 4010 o kwotę - 39.300.-

§ 4110. o kwotę - 7.500.- §4210 o kwotę - 4.313,32 § 4300 o kwotę - 4.000.-

- dział 754 " Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa " w rozdziale 75412 " Ochotnicze straże pożarne " o kwotę - 1.560.- z tego :§ 3030 o kwotę - 1.560.- z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat ryczałtu Gminnego Komendanta OSP.

- dział 801 " Oświata i wychowanie " o kwotę - 67.564.- z tego : w rozdziale 80101 " Szkoły podstawowe " o kwotę - 14.298.- z tego : § 2590 o kwotę - 8.240.-

§ 4217. o kwotę - 3.000.- § 4309 o kwotę - 3.058.-

- w rozdziale 80103" Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych " o kwotę - 46.000.- z tego : § 2590 o kwotę - 46.000.- z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z dotacją na dzieci niepełnosprawne / Stowarzyszenie Wojciechów /.

- rozdziale 80110 " Gimnazja " o kwotę - 7.266.- z tego : § 4217 o kwotę - 4.500.- § 4309 o kwotę - 2.766.-

- dział 852 " Pomoc społeczna " w rozdziale 85214 " Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe " o kwotę - 11.000.- z tego :§ 3110 o kwotę - 11.000.- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa .

- dział 853" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej " o kwotę - 2.230.- z tego :§ 4177 o kwotę - 1.930.- § 4179 o kwotę - 300.-

- dział 900 " Gospodarka komunalna i ochrona środowiska " w rozdziale 90015 " Oświetlenie ulic , placów i dróg " o kwotę - 47.000.- z tego : § 4270 o kwotę - 47.000.- z przeznaczeniem na zapłatę faktur za konserwację oświetlenia ulicznego .

- dział 921 " Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego " w rozdziale 92116"Biblioteki " o kwotę - 5.000.- z tego : § 2480 o kwotę - 5.000.-

1. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach w kwocie -18.758.183,10

2. Ustala się wykaz dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy w kwocie - 2.465.739.-

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy


Artur Jaskowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/204/2013
Rady Gminy Szastarka
z dnia 20 maja 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/204/2013
Rady Gminy Szastarka
z dnia 20 maja 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/204/2013
Rady Gminy Szastarka
z dnia 20 maja 2013 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »