| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/184/2013 Rady Gminy Turobin

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Turobin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), Rada Gminy Turobin uchwala, co następuje.

§ 1. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, według wzoru: X1 + X2 + ... + Xn W = -------------------------------------------------- ( X1 : Y1) + ( X2 : Y2 ) + ... + (Xn : Yn) gdzie: W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela, X1, X2, Xn - oznacza liczbę godzin zajęć przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły na poszczególnych stanowiskach, Y1, Y2, Yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony dla poszczególnych stanowisk w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 0,5 pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turobin.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie od dnia 1 listopada 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Turobin


Tadeusz Albiniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »