| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/184/2013 Rady Gminy Krzywda

z dnia 27 września 2013r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Krzywda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krzywda w zakresie przekraczającym wymiar pięciu godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki odpłatne są świadczenia obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo- wychowawcze oraz dydaktyczne:

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój fizyczny, umysłowy, emocjonalny

i społeczny dziecka,

2) gry i zabawy badawcze i dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

3) zajęcia muzyczne, plastyczne i teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci,

4) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dzieci,

5) zajęcia opiekuńczo- wychowawcze wspierające prawidłowy rozwój dziecka stosownie

do wieku, potrzeb i możliwości dziecka zapewniające mu bezpieczeństwo i opiekę,

6) zajęcia relaksacyjno - wyciszające.

§ 2. Ustala się miesięczną opłatę za jedną godzinę świadczeń, o których mowa w § 1,

w wysokości 1,00zł (jeden złoty).

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Gminy Krzywda z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie

ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Krzywda.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzywda.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Wojciech Czerniec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »