| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/133/2013 Rady Gminy Abramów

z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M. P. z 2013 r., poz. 724) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M. P. z 2013 r., poz. 812) - Rada Gminy Abramów uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 596,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 829,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 980,00 zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 730,00 zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały,

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 258,00 zł,

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały,

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 880,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.941,00 zł.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Abramów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Beata Łysiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/133/2013
Rady Gminy Abramów
z dnia 12 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/133/2013 Rady Gminy Abramów z dnia 12 listopada 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/133/2013
Rady Gminy Abramów
z dnia 12 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/133/2013 Rady Gminy Abramów z dnia 12 listopada 2013 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/133/2013
Rady Gminy Abramów
z dnia 12 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/133/2013 Rady Gminy Abramów z dnia 12 listopada 2013 roku

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »