| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/281/2013 Rady Miejskiej w Parczewie

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Parczewie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/176/2012 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2013 r. zmienionej uchwałą Nr XXVII/194/2013 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 29 stycznia 2013 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 316/13 Burmistrza Parczewa z dnia 26 lutego 2013 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 327/13 Burmistrza Parczewa z dnia 13 marca 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXIX/210/2013 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 28 marca 2013 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 338/13 Burmistrza Parczewa z dnia 3 kwietnia 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXX/218/2013 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 12 kwietnia 2013 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 347/13 Burmistrza Parczewa z dnia 29 kwietnia 2013 r. zmienionej uchwałą Nr XXXI/220/2013 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 6 maja 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXXII/227/2013 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 20 czerwca 2013 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 398/13 Burmistrza Parczewa z dnia 25 lipca 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXXIII/239/2013 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 8 sierpnia 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXXIV/243/2013 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 6 września 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXXV/251/2013 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 26 września 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVI/263/2013 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 30 października 2013 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 428/13 Burmistrza Parczewa z dnia 30 października 2013 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 439/13 Burmistrza Parczewa z dnia 28 listopada 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy z kwoty 42.284.242,12 zł o kwotę 190.891,81 zł, po dokonaniu zmian plan dochodów będzie wynosił 42.093.350,31 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 37.413.624,51 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.679.725,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy z kwoty 40.640.892,19 zł o kwotę 363.891,81 zł, po dokonaniu zmian plan wydatków będzie wynosił 40.277.000,38 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 36.271.787,01 zł i wydatki majątkowe w kwocie 4.005.213,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu gminy z kwoty 1.643.349,93 zł o kwotę 173.000,00 zł do kwoty 1.816.349,93 zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody określone w załączniku nr 3.

4. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "

1) Zmniejsza się planowane przychody budżetu gminy z kwoty 3.334.176,10 zł o kwotę 173.000,00 zł, po dokonaniu zmian ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 3.161.176,10 zł;

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchody budżetu gminy w kwocie 4.977.526,03 zł;

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu, oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniki nr 3 do niniejszej uchwały."

5. § 7 pkt 1) uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Określa się :

1) Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały."

6. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: " Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 3.300.000,00 zł".

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Parczewa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Szych


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/281/2013
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 - dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/281/2013
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 - wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/281/2013
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 - przychody i rozchody


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/281/2013
Rady Miejskiej w Parczewie
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5- inwestycja

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PrimeSoft Polska Sp. z o.o.

Specjalista z zakresu systemów IT, zarządzania i workflow|BPM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »