| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/364/2014 Rady Gminy Niemce

z dnia 10 kwietnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ) na wniosek Wójta Gminy - Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/336/2013 Rady Gminy Niemce z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/340/2014 Rady Gminy Niemce z dnia 22 stycznia 2014 r., zmienionej zarządzeniem Nr 15/2014 Wójta Gminy Niemce z dnia 3 lutego 2014 r., zmienionej zarządzeniem Nr 23/2014 Wójta Gminy Niemce z dnia 28 lutego 2014 r., zmienionej uchwałą Nr XXXIX/347/2014 Rady Gminy Niemce z dnia 14 marca 2014 r., zmienionej zarządzeniem Nr 35/2014 Wójta Gminy Niemce z dnia 31 marca 2014 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 93.620,- zł. Załącznik Nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2014 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 546.500,- zł. Załącznik Nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2014 r.", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się przychody budżetu gminy w kwocie 7.455.441,87 zł. Określa się rozchody budżetu w kwocie 2.186.000,- zł. Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodów i rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne (nie objęte WPF) o kwotę 274.100,- zł. Załącznik
Nr 5 "Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2014 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy o kwotę 5.680,- zł. Załącznik Nr 4 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Zwiększa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 16.680,- zł. Załącznik Nr 6 "Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Zwiększa się plan wydatków na realizację zadań w zakresie funduszu sołeckiego o kwotę 1.500,- zł. Załącznik Nr 9 " Zadania do wykonania w ramach funduszu sołeckiego w 2014 " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały..

8. § 9 otrzymuje brzmienie: Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 8.955.441,87 zł.

§ 2. Plan dochodów po zmianie wynosi: 54.581.783,11 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi: 59.851.224,98 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Niemce


Henryk Ziębowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/364/2014
Rady Gminy Niemce
z dnia 10 kwietnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/364/2014
Rady Gminy Niemce
z dnia 10 kwietnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/364/2014
Rady Gminy Niemce
z dnia 10 kwietnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/364/2014
Rady Gminy Niemce
z dnia 10 kwietnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/364/2014
Rady Gminy Niemce
z dnia 10 kwietnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/364/2014
Rady Gminy Niemce
z dnia 10 kwietnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/364/2014
Rady Gminy Niemce
z dnia 10 kwietnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »