| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/218/2014 Rady Gminy Kamień

z dnia 30 maja 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego na terenie Gminy Kamień

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego na terenie Gminy Kamień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) - Rada Gminy Kamień uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXI/151/2009 Rady Gminy Kamień z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego na terenie gminy Kamień § 2 otrzymuje brzmienie:

Jeżeli zwolnienie określone w § 1 pkt 1 uchwały dotyczy producentów rolnych dokonujących produkcji pierwotnej produktów rolnych - zastosowanie zwolnienia stanowi pomoc de minimis w rolnictwie i odbywa się z uwzględnieniem rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L Nr 352/9 z dnia 24.12.2013 r.) oraz polskich przepisów dotyczących pomocy de minimis w rolnictwie."

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamień.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Dorota Prus

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »