| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/279/2014 Rady Gminy Stoczek Łukowski

z dnia 6 czerwca 2014r.

w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i szkoły podstawowe w Gminie Stoczek Łukowski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ), art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Stoczek Łukowski uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Gminie Stoczek Łukowski zapewniają 5 godzin dziennie bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki.

2. Poza czasem wymienionym w ust. 1 pobyt dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym jest odpłatny.

3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, wynosi 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole.

§ 2. Szczegółowy zakres świadczeń realizowanych przez przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz odpłatności, o których mowa w § 1 ust. 2, 3 określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, lub dyrektorem szkoły a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LVI/353/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz ustalenia bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Stoczek Łukowski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stoczek Łukowski


Tadeusz Kruk

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »