| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/238/2014 Rady Gminy Sułów

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M. P. z 2014 r., poz. 718) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M. P. z 2014 r., poz. 895) - Rada Gminy Sułów uchwala, co następuje:

§ 1.

Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 300,- zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie- 500,- zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 600,- zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 800,- zł,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały,

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 550,- zł,

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały,

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 1000,- zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1250,- zł.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sułów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Irena Prus-Pańczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/238/2014
Rady Gminy Sułów
z dnia 30 października 2014 r.

Stawki podatku od samochodów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach


Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla samochodów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla samochodów z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)


Nie mniej niż


Mniej niż

Dwie osie

12

13

650

700

13

14

750

800

14

15

850

900

15

950

1 310

Trzy osie

12

17

1 050

1 100

17

19

1 150

1 200

19

21

1 250

1 300

21

23

1 350

1 400

23

25

1 450

1 650

25

1 550

1 660

Cztery osie i więcej

12

25

1 650

1 700

25

27

1 750

1 800

27

29

1 850

1 900

29

31

1 950

2 560

31

2 050

2 580


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/238/2014
Rady Gminy Sułów
z dnia 30 października 2014 r.

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)


Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla ciągników z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla ciągników z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)


Nie mniej niż


Mniej niż

Dwie osie

12

18

1 000

1 100

18

25

1 100

1 200

25

31

1 200

1 300

31

1 480

2 030

Trzy osie

12

40

1 400

1 800

40

1 800

2 660


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/238/2014
Rady Gminy Sułów
z dnia 30 października 2014 r.

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: przyczepa (naczepa + pojazd silnikowy)
(w tonach)


Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla przyczep i naczep
z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla przyczep
i naczep z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)


Nie mniej niż


Mniej niż

Jedna oś

12

18

600

700

18

25

700

800

25

800

900

Dwie osie

12

28

900

1 000

28

33

1 000

1 100

33

38

1 100

1 350

38

1 200

1 780

Trzy osie

12

38

1 300

1 400

38

1 400

1 500

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »