| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/15/2015 Rady Miasta Stoczek Łukowski

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 i ust. 3 oraz art. 6j ust. 1, ust.3, ust. 3b i 3c ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r. poz. 87, z późn. zm.) - Rada Miasta w Stoczku Łukowskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pobierana przez Miasto Stoczek Łukowski, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w ust.1, za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie w wysokości 6,00 zł miesięcznie, a jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 13,50 zł miesięcznie.

§ 2. 1. Ustala się miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zbieranymi selektywnie - odbieranymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne:

1) za pojemnik o pojemności 60 l - w wysokości 5,00 zł,

2) za pojemnik o pojemności 110 l -120 l - w wysokości 10,50 zł,

3) za pojemnik o pojemności - 240 l - w wysokości 21,00 zł,

4) za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 105,00 zł,

5) za pojemnik KP 5 o pojemności 5 m3 - w wysokości 500,00 zł,

6) za worek o pojemności 120 l - w wysokości 10,50 zł.

2. Ustala się wyższe miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności 60 l - w wysokości 10,00 zł,

2) za pojemnik o pojemności 110 l -120 l - w wysokości 21,00 zł,

3) za pojemnik o pojemności - 240 l - w wysokości 42,00 zł,

4) za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 210,00 zł,

5) za pojemnik KP 5 o pojemności 5 m3 - w wysokości 1000,00 zł,

6) za worek o pojemności 120 l - w wysokości 21,00 zł.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta Nr XXI/121/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. poz. 2015 ).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Stoczek Łukowski.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


Krzysztof Czub

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »