| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/119/2015 Rady Miasta Zamość

z dnia 28 września 2015r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zamościu (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.484.2015 z dnia 30 października 2015 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały. )

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 2, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn zm.) Rada Miasta Zamość uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadać Statut Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zamościu w brzmieniu stanowiącym załącznik do Uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXXIX/432/2014 Rady Miasta Zamość z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zamościu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od 01.01.2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta Zamość


Jan Wojciech Matwiejczuk


Załącznik do Uchwały Nr XI/119/2015
Rady Miasta Zamość
z dnia 28 września 2015 r.
Zalacznik..pdf

Statut Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zamościu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »