| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/71/2015 Rady Gminy Potok Wielki

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. (j. t. Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.), przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. z 2015 r., poz. 735) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M. P. z 2015 r., poz. 1029) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 450 zł

2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 550 zł

3) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu od powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 600 zł

4) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały.

5) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do 8 ton włącznie - 1.100 zł

6) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od powyżej 8 ton do poniżej 12 ton - 1.250 zł

7) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

8) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do 10 ton włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 300 zł

9) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 10 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 450 zł

10) Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku nr 3 do uchwały.

11) Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 22 poza miejscem kierowcy mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 750 zł

12) Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 22 poza miejscem siedzenia kierowcy bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 850 zł

13) Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia równej lub większej niż 22 poza miejscem siedzenia kierowcy do liczby miejsc do siedzenia poniżej 30 mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 950 zł

14) Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia równej lub większej niż 22 poza miejscem siedzenia kierowcy do liczby miejsc do siedzenia poniżej 30 bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 1.050 zł

15) Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 mającego zamontowane urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 1.300 zł

16) Od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 bez urządzenia zmniejszającego niekorzystny wpływ na środowisko naturalne - 1.500 zł

§ 2.

Przez pojęcie: urządzenie zmniejszające niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, należy rozumieć posiadanie przez pojazd, co najmniej jednego urządzenia ograniczającego emisje spalin, bądź hałasu lub wibracji, w szczególności: katalizatora spalin; certyfikatu EURO 0, 1, 2, 3; lub instalacji gazowej.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 r. traci moc uchwała Nr XIII/58/2011 Rady Gminy w Potoku Wielkim z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 204 z dnia 29 grudnia 2011 r.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie do podatku od środków transportowych począwszy od 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Wojciechowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy Potok Wielki
z dnia 27 listopada 2015 r.

Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla samochodów z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla samochodów innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

13

610

610

13

14

620

620

14

15

650

710

15

710

1370

Trzy osie

12

17

600

600

17

19

700

700

19

21

800

800

21

23

900

1130

23

25

1200

1700

25

1200

1700

Cztery osie i więcej

12

25

900

900

25

27

1100

1200

27

29

1200

1800

29

31

1800

2600

31

1800

2600


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy Potok Wielki
z dnia 27 listopada 2015 r.

Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla ciągników z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla ciągników z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Dwie osie

12

18

1300

1350

18

25

1350

1400

25

31

1400

1450

31

1600

2060

Trzy osie

12

do 36 t włącznie

1400

1880

powyżej 36 t

40

1400

1900

40

1900

2700


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/71/2015
Rady Gminy Potok Wielki
z dnia 27 listopada 2015 r.

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: przyczepa (naczepa + pojazd silnikowy) (w tonach)

Liczba osi jezdnych

Stawka podatku dla przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla przyczep i naczep z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)

Nie mniej niż

Mniej niż

Jedna oś

12

18

210

260

18

25

310

430

25

430

670

Dwie osie

12

28

400

620

28

33

800

960

33

do 36 t włącznie

1000

1410

powyżej 36 t

38

1300

1410

38

1300

1820

Trzy osie

12

do 36 t włącznie

1100

1150

powyżej 36 t

38

1100

1150

38

1100

1400

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »