| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/157/2016 Rady Powiatu w Lublinie

z dnia 11 lutego 2016r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu w Lublinie Rada Powiatu w Lublinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/109/2015 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016 zmienionej uchwałą Nr XVII/145/2016 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 20 stycznia 2016 r., uchwałą Nr 260/2016 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 27 stycznia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 dochody budżetu powiatu w kwocie 113 613 830,89 zł, zwiększa się o kwotę 606 241 zł do kwoty 114 220 071,89 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 98 901 074,40 zł zwiększa się o kwotę 606 241 zł do kwoty 99 507 315,40 zł;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu powiatu w kwocie 116 366 634,40 zł zwiększa się o kwotę 3 706 241 zł do kwoty 120 072 875,40 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 92 825 863,91 zł zwiększa się o kwotę 318 441 zł do kwoty 93 144 304,91 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 23 540 770,49 zł zwiększa się o kwotę 3 387 800 zł do kwoty 26 928 570,49 zł;

3) w § 3

a) w ust. 1 kwotę planowanego deficytu w wysokości 2 752 803,51 zł zwiększa się o kwotę 3 100 000 zł do kwoty 5 852 803,51 zł;

b) w ust. 2 źródła pokrycia deficytu, którymi są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 2 752 803,51 zł zwiększa się o kwotę 3 100 000 zł do kwoty 5 852 803,51 zł.

4) w § 4 w ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 7 061 565,70 zł zwiększa się o kwotę 3 100 000 zł do kwoty 10 161 565,70 zł;

5) w § 5 w pkt 2:

- rezerwę celową w kwocie 2 332 528,24 zł zwiększa się o kwotę 147 800 zł do kwoty 2 480 328,24 zł,

- w lit. b kwotę 220 000 zł zmniejsza się o kwotę 50 000 zł do kwoty 170 000 zł,

- w lit. e kwotę 1 427 787,64 zł zwiększa się o kwotę 197 800 zł do kwoty 1 625 587,64 zł.

6) w załącznikach Nr 1, 2, 3, 5, 6 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie


Antoni Skrabucha


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/157/2016
Rady Powiatu w Lublinie
z dnia 11 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/157/2016
Rady Powiatu w Lublinie
z dnia 11 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/157/2016
Rady Powiatu w Lublinie
z dnia 11 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/157/2016
Rady Powiatu w Lublinie
z dnia 11 lutego 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/157/2016
Rady Powiatu w Lublinie
z dnia 11 lutego 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »