Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 113/3/2020 Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lublin za 2019 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe